ROUND BOWL 150MM – MODA PORCELAIN ICON ROUND BOWL 150MM – MODA ...